զգայական

զգայական

Dasnabedian 1995: 432

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,6 3,18 4,24 Acrostiche 6,15
sensible, raisonnable

freq: 4

Mowradyan 1993: 334 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.62

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԶԳԱՅԱԿԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0724 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c ա. αἱσθητικός sensu praeditus, sensitivus Ունակ զգայութեան. զգայուն. զգացօղ. ... *Սահմանի կենդանին, էութիւն անձնաւոր (այսինքն շնչաւոր) զգայական. Կիւրղ. գանձ.: *Երեք մասունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԳԱՅՈՒՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0725 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. αἱσθητικός sensitivus Զգայական. իբր ունակ զգայութեան. զգացօղ. ըմբռնօղ զզգալիս զգայապէս. *Լուարո՛ւք ինձ կղզիք. հրաւիրէ իբրեւ նշան ինչ զանզգայականսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0420 Chronological Sequence: 6c, 7c ա. ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՆ ἕμψυχος spirans, animatus. որ եւ ՆԵՐՇՆՉԱՒՈՐ. Ներանձնաւոր. ունօղ զշունչ կամ զհոգի. հոգիաւոր. *Սահման կենդանւոյն, գոյացութիւն ներշնչական՝ զգայական՝ ինքնաշարժ: Կենդանի՝ գոյացութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԵՐՇՆՉԱՒՈՐ — ( ) NBH 2 0420 Chronological Sequence: 6c, 7c ա. ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՆ ἕμψυχος spirans, animatus. որ եւ ՆԵՐՇՆՉԱՒՈՐ. Ներանձնաւոր. ունօղ զշունչ կամ զհոգի. հոգիաւոր. *Սահման կենդանւոյն, գոյացութիւն ներշնչական՝ զգայական՝ ինքնաշարժ: Կենդանի՝ գոյացութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԴՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c ա. Ունօղ զզօրութիւն ազդելոյ. գործի նշանակելոյ զիրս ինչ. *Ոչ ձեռն (ունէի) ձգողական, որ համերցն է ազդողական: Տեսեալ զազդողականացն գործի ապաձայն. Նար ՟Ժ՟Ե. ՟Կ՟Զ: Զգայարան. զգայուն. զգայական.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 8c, 12c, 13c գ. συμπάθεια, το συμπαθές commiseratio, humanitas, eadem pati Կարեկցութիւն. վշտակցութիւն. չարչարակցութիւն. ցաւակցութիւն. *Ախտակցութեանն յուզումն ... Մարդ՝ առ ʼի նմանապէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՏԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c ա. Ախտացեալ մարմնով կամ հոգւով. ... *Եւ ընդ միւսոյ ախտաւորին, ʼի քղանցս տեառնըդ հպողին. Յիսուս որդի.: *Ախտաւորն ʼի տրտմութենէ յանդիմանեալ. Նեղոս.: Եւ ախտական. ախտային. կրական. ուր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԱՆ — (ոյ, ոց. եւ ի, աց.) NBH 1 0051 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ἁγγεῖον, ἅγγος, σκεῦος vas, receptaculum, instrumentum Անօթ. ընդունարան. գործած ʼի պէտս ամալոյ ինչ. սպաս յո՛ր եւ է նիւթոյ՝ որ տանի ինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.գ. Որոյ չիք բան, այս ինքն բանականութիւն, եւ խօսք. անասուն. ... ἅλογος irrationalis, carens ratione etverbo *Կենդանիք՝ ոմանք բանականք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 12c ա. ἅλογος irrationalis Սեպհական անբանից կամ անբանութեան. զգայական. *Ա՛յլ օրէնք են անբանականին (մասին՝) հակառակ զինել մտաց. Մաքս. ʼի Դիոն.: *Անբանական բարոյից է՝ թմբրութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԶԳԱՅՈՒՆ — (յնոյ, ոց.) NBH 1 0144 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ա. ἁναίσθητος insensitivus Որ չունի զգայութիւն. անզգայ. անզգայական. ... *Պատկեր կանգնեաց ʼի փայտէ եւ յանզգայու կերպարանաց: Անզգայութիւն նիւթոցն. Ոսկ. մ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.